black.png

CE-märknings experter för hela EU Marknaden - alla typer av produkter

Vi fokuserar på att tillverkare och importörer ska kunna sälja sina produkter lagligt i hela Europa

Vad för dig till oss idag?

Vi har en produktionsanläggning som vi bygger eller bygger om. Måste den CE-märkas? Hur börjar vi?
16286-052.jpg
Vi utvecklar en produkt som vi tror ska CE-märkas. Ska den det? Vad är det som gäller?
IMG_1200.JPG
Vi utvecklar en elektrisk anläggning eller apparat som vi skulle behöva se över elsäkerheten på.
zatisfy-35.jpg
Våra utvecklingsprocesser funkar inte för oss. CE-märkning kommer för sent och vi drabbas ofta av höga ändringskostnader!
original_1686357103.jpg
CE märkning av skyddsutrustning till vården?
Nånting helt annat?