black.png

"CE-märkning? Det handlar om att produkten eller anläggningen ska vara säker att använda. Punkt."

-Roberth Jonsson, Grundare Zatisfy AB

Vad för dig till oss idag?

Vi har en produktionsanläggning som vi bygger eller bygger om. Måste den CE-märkas? Hur börjar vi?
16286-052.jpg
Vi utvecklar en produkt som vi tror ska CE-märkas. Ska den det? Vad är det som gäller?
IMG_1200.JPG
Vi utvecklar en elektrisk anläggning eller apparat som vi skulle behöva se över elsäkerheten på.
zatisfy-35.jpg
Våra utvecklingsprocesser funkar inte för oss. CE-märkning kommer för sent och vi drabbas ofta av höga ändringskostnader!
original_1686357103.jpg
CE märkning av skyddsutrustning till vården?
Nånting helt annat?