Om Zatisfy, och ett ord från grundaren

Zatisfy grundades 2018 för att hjälpa företag med liknande frågor som de som ständigt dök upp för mig i min yrkesroll under senaste 10 åren. Det jag insåg var att en CE-märkningsprocess består av vissa steg som går att använda oavsett vilken maskin eller produkt som det gäller. 

Från och med januari 2020 kompletteras Zatisfy med ytterligare ett ben inom CE-märkning: anläggningssäkerhet. Johan Ek, med lång praktisk erfarenhet från elkonstruktion och CE märkning, börjar och då påbörjas en stor satsning på detta område där det finns en stort marknad såväl lokalt som nationellt och intenationellt.

Med lång erfarenhet från projektledning, maskinsäkerhet och produktutveckling kan vi erbjuda tjänster som kan, genom ett strukturerat arbetssätt, hjälpa ert företag CE-märka er produkt eller produktionsapparat. Vi kan hjälpa till att driva ett projekt från ide på ett papper till en färdig CE-märkt produkt/anläggning. 

Zatisfy verkar för säkrare arbetsplatser runt om i världen. Detta ska vi göra genom att hjälpa företag att göra sina produkter och produktionsanläggningar säkrare och informera och utbilda företag, kunder, leverantörer och branschkollegor om vad som kan och bör göras för att skapa ständig förbättring inom dessa områden. 

- Roberth Jonsson, VD och grundare.