6 sätt att identifiera en korrekt CE-märkt maskin

Att identifiera en CE-märkt produkt är på ett sätt ganska enkelt; titta efter CE-märket. Finns det produkter med CE-märke som inte är CE-märkta (alltså godkända enligt gällande direktiv)? Visst kan det finnas det, hur många har inte skämtsamt dragit till med CE=China export? Därför finns det vissa andra saker som man som användare kan titta efter som användare av maskinen.

Fantastiskt exempel av China Export. Klicka på bilden och zooma in på komponenterna till höger, kolla CE-märket (och stickproppen). Ursprung: Sydkorea. Foto: Johan Ek, Phuse ABr.

6 sätt att se att maskinen är CE-märkt

  1. Sitter det ett CE-märke på produkten? Är den korrekt utformad?
  2. Följer det med en bruksanvisning med produkten?
  3. Är bruksanvisningen på Svenska?
  4. Finns det i bruksanvisningen en EG-försäkran som hävdar att den uppfyller maskindirektivet?
  5. Kan man genom att läsa bruksanvisningen förstå hur maskinen ska framföras på ett säkert sätt och har kvarvarande risker varnats för på ett tillfredsställande sätt?
  6. Är maskinen är oförändrad gentemot hur den är beskriven i bruksanvisningen? Alltså, verkar alla skydd hela, intakta och på plats?

Om svaret är nej?

Om svaret är nej på någon av dessa frågor kan det vara läge att dra öronen åt sig. Jag vet av ett exempel på ett rättsfall där en tragisk händelse gav både säljaren och brukaren av en maskin dryga böter och det var nära fängelsestraff för de inblandade.

” Utrustningen får användas endast om den uppfyller kraven på beskaffenhet och information om användningen som finns i de föreskrifterna som gällde för den när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift. ” AFS2006:4 §7

Det visade sig att skydd, som var en del av CE-märkningen, tagits bort från maskinen (antagligen för att förbättra sikt) och en person sträckte sig genom skyddet, kom åt reglage som rörde maskindelen vilket slutligen klämde personen. Personen avled av sina skador.

Foto: Roberth Jonsson

Vill du veta om er maskin är korrekt CE-märkt? Kontakta mig så kanske jag kan hjälpa er.

Newsletter

Share:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Articles