UKCA

Är ditt företag redo för UKCA-märkning?

Storbritannien har publicerat en förlängning av perioden då CE-märkning är tillräcklig fram till 2026.

Under årsskiftet 2024-2025 separerar sig Storbritannien helt från EU:s CE-märkning och kräver då sin egna UKCA-märkning. Är ditt företag medveten och redo för de nya kraven innan årsskiftet?

OBS! UKs lagstiftning är under konstant uppdatering och den information som står här måste kontrolleras mot de officiella källorna. Artikeln uppdaterades senast 2022-12-16

Bakgrund

Efter Storbritannien lämnade den Europeiska Unionen 2020 så finns det en oklarhet hur import och export av produkter mellan EU och Storbritannien påverkas. I det här blogginlägget hoppas jag kunna skina lite ljus för aktörer som är bekanta med EU:s marknad (huvudsakligen CE-märkning), om hur de måste agera för att ha tillgång till den Storbritanniska marknaden* från och med 31 december 2024.

*Storbritanniens marknaden är endast England, Skottland och Wales. Separationen är tydligare på engelska där de separerar United Kingdom och Great Britain.

Krav på UKCA-märkning

Efter övergångsperioden från 2020 till 2021, då CE-märkning fortfarande gällde i Storbritannien, så trädde lagen “The Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019” i kraft. Denna lag la grunden för Storbritanniens nya system, och märkvärt då den nya UKCA-märkningen som tog CE-märkets plats.

För att underlätta övergången till det nya systemet så valde de brittiska myndigheterna att acceptera CE-märkning som ett alternativ till UKCA-märkning under ännu en övergångsperiod fram till 23.00 den 31 december 2024 (dvs. midnatt centraleuropeisk tid). Så från 1 januari 2025 kommer alla produkter som ska in på den brittiska marknaden som tidigare kunde vara CE-märkt antingen vara både CE- och UKCA-märkt, eller bara UKCA-märkt.

Det verkar dock som att Storbritannien har insett att detta krav kommer att bli problematisk under period för många aktörer på marknaden. Under sommaren 2022 gick de därför ut med information att de ska ändra lagstiftningen för att introducera ännu en övergångsperiod. Under denna period som slutar 31 december 2025, så kommer deras marknadsmyndigheten tillåta att produkter UKCA-märks på medföljande dokument istället för på produkten. Men kravet på att UKCA-märka är inte ändrat.

För Nordirland, som fortfarande är en del av EU marknaden, finns det ett UKNI-märke. Detta är huvudsakligen för Storbritanniska aktörer som vill sälja produkter i Nordirland. För företag inom EU är det CE-märkning som gäller i Nordirland.

Är kraven för UKCA samma som för CE?

I lagen jag nämnde tidigare “The Product Safety and Metrology etc. (EU Exit) Regulations 2019” så nationaliserade även Storbritannien en stor del av de EU-direktiven som har med CE-märket att göra. Och även utanför det så är deras lagar formade så att de stämmer överens med EU:s lagar, som en konsekvens av att ha varit en medlem under lång tid. Detta betyder att många produktkrav är lagmässigt samma, och deras myndighet publicerar listor på motsvarande lagar.

EU LegislationUK Legislation
Toy Safety – Directive 2009/48/ECToys (Safety) Regulations 2011
Low Voltage Directive 2014/35/EUElectrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Exempel från: https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-conformity-assessment-and-documentation

Så, betyder det att allt man behöver göra att lägga till ett UKCA-märke på sin redan CE-märkta produkt? Tyvärr är det inte så enkelt.

Försäkran om överensstämmelse

Ett dokument som måste skapas och signeras är deras egna UK Declaration of Conformity, vilken tar samma form som EU Declaration of Conformity (“Försäkran om överensstämmelse” på svenska). Formen på UK och EU dokumentet är samma, men då specifika lagar ska listas så är det viktigt att man tecknar upp båda dokumenten om man ska sälja på båda marknaderna. 

Det har inte angetts något specifikt krav från någon part (i våran vetskap) att dokumenten inte får slås ihop. Men UK har rekommenderat att dokumenten tecknas separat. Vi rekommenderar också alla tillverkare att teckna dokumenten separat för att dokumenten ska vara så tydliga som möjligt.

De tekniska kraven är lika, just nu.

I dagsläget är de tekniska kraven till en väldigt stor andel samma. De kraven kommer huvudsakligen från två källor lagarna (direktiv och förordningar) och harmoniserade standarderna (Storbritannien kallar dem designated standards). Och då lagarna är näst intill samma (i de flesta fallen) och de har valt att använda de standarder som är harmoniserade inom EU, så är dessa kraven ofta samma.

Men detta kan vara väldigt temporärt. 

Lagarna:

EU har ännu inte publicerat någon ny version av något CE-direktiv sedan 2020. Men åtminstone 3 stora produkt-lagstiftningar är i tidiga skeden att skrivas om

  • Maskindirektivet
  • Ekodesigndirektivet
  • Generella produktsäkerhetsdirektivet

Och när dessa väl ändras finns det inget som säger att Storbritannien kommer att anamma EU:s uppdaterade krav.

Åtminstone en EU-lag, den nya förordningen för medicintekniska produkter som publicerades 2017 och trädde i kraft under 2021, har inte implementerats i Storbritannien. Vilket kan vara ett tecken på att de inte kommer att göra det med andra lagar.

Sedan finns det tillägg som kommer till lagar, t.ex. förslaget på att lägga till krav på produkter att använda USB-C i det nuvarande radiodirektivet. Med sådana ändringar så finns det nya tekniska krav i lagen som inte automatiskt tas upp av den brittiska motsvarigheten.

Standarderna:

Att Storbritannien har valt att referera till samma standarder som EU är inte någon stor förvåning, då det är dem standarderna som alla produkter i Storbritannien är baserade på vilket förmodligen kommer betyda att de kommer fortsätta använda dessa standarder.

Även om de använder i grunden samma standarder, så kan det leda till att nya versioner av standarder krävs i en ojämn takt. Vilket skulle leda till att man alltid måste hålla koll på uppdateringar från båda marknaderna. 

Representation på marknaden

Ett annan punkt som påverkar aktörer inom EU är att vi nu anses vara utanför marknaden. Majoriteten av UKCA produkter måste ha en representant på marknaden som blanda annat kan se att produkten överensstämmer med kraven och kan förse marknads myndigheterna med dokumentation vid marknads granskning. Exakt vilken representation som krävs och vad de måste göra skiljer sig en del mellan lagarna, men generellt faller det under två kategorier.

Authorised Representative (tillverkarens representant): 

Ett företag eller person som ansvarar för diverse uppgifter, bland annat agera som en mellanhand mellan tillverkare och myndigheter. Detta är en roll som även finns i EU där företag utanför EU får tillgång till EU-marknaden med hjälp av representantens adress.

Importer (importör): 

Det företag eller person i Storbritannien som köper produkter från utanför Storbritannien för försäljning. Ansvarar för att tillverkaren utanför Storbritannien har utfört sina uppgifter enligt Brittisk lag.

Vad måste göras nu?

För att du och ditt företag ska kunna fortsätta sälja produkter efter 1 januari 2023 måste följande frågor besvaras:

  • Behöver och har produkten ett UKCA-märke?
  • Finns en UK Declaration of Conformity?
  • Skiljer sig kraven mellan UK och EU för produkten?
  • Behövs en representant i UK?

Säljer ditt företag produkter till Storbritannien? Vänta inte till sista sekunden och riskera att försäljningen måste haltas! Kontakta oss på [email protected] eller i kontaktformuläret så hjälper vi er att förstå, utvärdera och lösa kraven! 

Share:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Articles