Märkningskrav på förpackningar i Italien

EU:s direktiv för förpackningar och förpackningsavfall 94/62/EC ligger till grunden för producentansvar för förpackningar inom EU. Men som med många producentansvars direktiv (som för batterier och elektroniskt avfall) så delegeras majoriteten av detaljerna till varje enskilt medlemsland.  Många medlemsland har i dagsläget inga krav angående om vad som måste stå på förpackningen själv. Sverige har […]

Hur gör man för att CE-märka ett visir och vilket direktiv är det som gäller?

Under pandemin fick jag, ungefär en gång om dagen, frågor gällande CE-märkning av masker och visir från såväl små aktörer som vill tillverka egna lösningar som aktörer utanför EU som vill exportera till Sverige. Fantastiskt att så många ville och kunde erbjuda detta till vården. Det var bråttom att få fram stora mängder och att […]