Hur gör man för att CE-märka ett visir och vilket direktiv är det som gäller?

Under pandemin fick jag, ungefär en gång om dagen, frågor gällande CE-märkning av masker och visir från såväl små aktörer som vill tillverka egna lösningar som aktörer utanför EU som vill exportera till Sverige. Fantastiskt att så många ville och kunde erbjuda detta till vården. Det var bråttom att få fram stora mängder och att […]