Det är tillverkarens ensamma ansvar att teckna den tekniska dokumentationen och medföljande deklarationer (för specifik lagstiftning kan en auktoriserad representant få mandat att upprätta en del av dokumentationen). Men det betyder inte att andra aktörer är fria från skyldigheter. Ett due diligence- system definieras i många lagstiftningar under ”DE EKONOMISKA AKTÖRERNAS SKYLDIGHETER”, där importörer och distributörer vanligtvis har en skyldighet att verifiera att tillverkaren har utfört vissa uppgifter.

Importörer måste i huvudsak verifiera att tillverkaren har fullgjort alla skyldigheter att visa överensstämmelse, inklusive att verifiera att produkten har en teknisk dokumentation.

Distributörer har något mindre ansvar; de ska bara verifiera att all information som når kunden är på plats. Detta inkluderar medföljande dokument, märkning och i förekommande fall att produkten är CE-märkt.

Inga aktörer förutom konsumenten/slutanvändaren och transportfirmor får därför ”lita på” eller ”utgå från” att produkten är överensstämmer med lagarna. Därför måste de vidta samma åtgärder för att säkerställa att produkten de importerar eller distribuerar följer relevant lagstiftning.