Det beror på produkttypen och om den omfattas av CE-märkningsdirektiv inom EES.