Instruktioner ska alltid översättas till det eller de språk som gäller i det land som bestäms av medlemsstaten där produkten säljs.