Inom EES får en maskin som omfattas av kraven inte säljas eller användas på marknaden om den inte är CE-märkt.