Ja, faktiskt är det så att en tillverkare ALLTID CE-märker själv. Tillverkare CE-märker själva genom att följa de nödvändiga förfarandena och standarderna. Ofta involverar det tester och dokumentation och endast ibland krävs extern certifiering.