Ja, om maskinen omfattas av relevanta direktiv inom EU.