Inte alla kläder måste vara CE-märkta. Det beror på om de omfattas av relevanta direktiv, som personlig skyddsutrustning.