En av de vanligaste missförstånden, ur vårt perspektiv, är de så kallade ”Certificate of Conformity”, ”Certificate of Compliance” eller liknande dokument. Det är dokument som importörer regelbundet förses med, och vissa tillverkare inom EU vill skaffa. Även om dessa två certifikat har definitioner inom vissa EU-lagstiftningar, förekommer de ofta under andra omständigheter.

Sådana certifikat tas ofta upp av ekonomiska aktörer som tror att deras produkt måste lämnas in till en myndighet för certifiering och på så sätt få använda CE-märkningen. Detta är en förståelig missuppfattning, eftersom det är så produktöverensstämmelse fungerar på vissa andra marknader.

Många av dessa certifikat som vi har sett levereras till tillverkare av testlabb. De är i huvudsak sammanfattningar av testrapporter för en specifik lagstiftning i dessa fall. Ändå, på grund av bristen på förståelse hos vissa aktörer i leveranskedjan, tolkas de som en fullständig validering av produktöverensstämmelse.

CE-märkningsprocessen baseras i första hand på teknisk dokumentation och självdeklaration, inte certifiering. Även om det finns vissa certifikat enligt ovan, och även det mest brett definierade certifikatet ”EU type-examination certificate”. ”EU type-examination certificate” är ofta ett valfritt alternativ till självbedömning, men under vissa omständigheter är det obligatoriskt.

Nu finns det förvisso ett behov av certifikat men generellt sett bör certifikat aldrig ses som särskilt meningsfulla utan den underliggande kunskapen för att bedöma det faktiska innehållet i certifikatet.