En skriftlig förklaring från tillverkaren som intygar att produkten uppfyller tillämpliga lagar och regler.