Produkten får inte säljas på marknaden inom EES, och tillverkaren kan möta juridiska konsekvenser. Det kan innebära att produkten får säljstopp och återkallelse.