En återkallelse avser en process där en tillverkare, importör eller distributör drar tillbaka en produkt från marknaden. Detta görs vanligtvis när det har upptäckts att produkten utgör en risk för konsumenterna eller inte uppfyller säkerhetsstandarder eller reglerande krav. Det finns såväl frivilliga (där man själv som tillverkare tar beslut om återkallelse) som påtvingade (där en marknadskontrollmyndighet tar beslutet) återkallelser.