Tillverkaren, importören eller distributören betalar alla kostnader för en återkallelse.