Produkter som omfattas av specifika EU-direktiv och regelverk kräver CE-märkning.