Märkningskrav på förpackningar i Italien

EU:s direktiv för förpackningar och förpackningsavfall 94/62/EC ligger till grunden för producentansvar för förpackningar inom EU. Men som med många producentansvars direktiv (som för batterier och elektroniskt avfall) så delegeras majoriteten av detaljerna till varje enskilt medlemsland.  Många medlemsland har i dagsläget inga krav angående om vad som måste stå på förpackningen själv. Sverige har […]