CE-Workshop

Det finns idag många aktörer som erbjuder generell utbildning i CE-märkning vilket såklart ger en allmän förståelse för processen och kan ge goda möjligheter att arbeta med sin produkt men då utbildningen är generell blir också kunskapen generell. Har man då specifika funderingar förblir ofta de obesvarade. 

 

Vi väljer ofta att istället för en generell utbildning  istället arbeta tillsammans med kunden för att skapa en förståelse för deras verklighet. Att kunden har ett specifikt, för dem ogreppbart problem gillar vi. Vi har lång erfarenhet av att tillsammans med kund bena ut vad frågeställningen egentligen handlar om och vad som kan göras åt det. 

Ett typiskt exempel är en kund som söker att skapa rörelser  med sin produkt (alltså med risk för personskada) men som saknar den erfarenheten sen tidigare. Här är vi starka. Vi kan snabbt dra upp grova riktlinjer för vad som krävs och tillsammans med kunden sätter vi upp tydliga planer för nästa steg.

Om ni önskar en mer generell utbildning så gör vi förstås det också men kanske detta är rätt väg fram även för er?

 

Vad innebär CE-Workshop?

Vid 

Vid första kontakten över telefon eller skype diskuterar vi vad ni vill ha ut av workshopen. Vi använder gärna user stories som är lånat från agila utvecklingsmetoder. Detta ger en väldigt tydlig bild för oss och för kunden man ska förvänta sig att erhålla från workshopen. En user story är formulerat ungefär såhär: Som XXX vill jag YYY så att ZZZ. Alltså till exempel: "Som produktägare vill jag förstå vad den tilltänkta funktionen kommer kräva av styrsystemet så att vi kan sätta ihop det bästa teamet för uppgiften". 

När väl detta är satt kommer ni få ett fast pris på uppdraget varefter förberedelserna påbörjas. Om vi inte kan uppnå det ni vill kommer vi heller inte gå in i projektet med er. För oss är det vitalt att era user stories blir verklighet.

Om detta låter intressant, kontakt oss via kontaktformuläret eller här för en kostnadsfri första kontakt.

Se även våra andra erbjudanden:

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!