CE-märkning för elektronik

Innan du säljer några elektriska eller elektroniska produkter i Europa, måste produkten vara CE-märkt.

Uppfyllande av kraven

Elektriska och elektroniska produkter behöver oftast följa lagstiftning, som EMC-direktivet, lågspänningsdirektivet (beroende på spänningen) och RoHS-direktivet. I vissa fall, när produkten innehåller radiosändare eller radiomottagare (radioutrustningsdirektivet), gäller säkerhetskraven i lågspänningsdirektivet oavsett spänningsområde. Zatisfys experter kommer att samarbeta med dig genom CE-märkningsprocessen.

Kontakta Zatisfy

För att få hjälp med CE-märkning för din elektriska produkt, vänligen ange dina uppgifter, så svarar vi på ditt meddelande inom en dag.

Snabbare inträde på EU-marknaden

Lågspänningsdirektivet och annan relaterad lagstiftning garanterar att utrustningen är säker att använda. Vårt nätverk kan påskynda produkttesterna och dokumentationen inom direktiven och förordningarna. Med vår erfarenhet, når du CE-märkningen utan onödiga förseningar så att du snabbt kan sälja lagligt på den europeiska marknaden.

Skicka oss den specifika produktens information, så sköter vi resten. Vi ser till att din produkt och dess dokumentation uppfyller alla obligatoriska krav.

CE-Märkning betyder att dina elektriska och elektroniska produkter är säkra

Elektrisk och elektronisk utrustning måste uppfylla de grundläggande kraven i relevanta direktiv och förordningar. Det handlar om formella krav, till exempel att CE-märkningen ska vara korrekt placerad, och säkerhetskrav, till exempel att risken för elchocker ska elimineras. Detta är komplicerade uppgifter som måste hanteras av ett erfaret och professionellt team.

Behöver du en CE-märkning?

Endast produkter som omfattas av en lagstiftning som innehåller CE-märkning får CE-märkas. I dessa fall CE-märkningen i nästan alla fall obligatorisk. Dessutom kan, produkter som behöver CE-märkning kräva ytterligare certifieringar.

Kontakta oss om du är osäker på CE-märkning för din elektriska produkt.

Testning av Överensstämmelse

Från trådlösa enheter till batteriladdare måste en mängd olika produkter vara kompatibla. Elektriska och elektroniska produkter måste testas för att visa deras överensstämmelse. Använd vårt nätverk av certifierade laboratorier för att testa alla dina elektriska och elektroniska produkter.

Komplett projektstöd

Den bästa tiden att börja CE-märkningsprocessen är under produktens designfas. Anlita våra experter för att hjälpa till under designfasen. Det minskar den totala tiden för att uppfylla kraven för CE-märkning. Du undviker kostsamma förseningar och att upprepa designfasen som orsakas av designval som inte överensstämmer med kraven.

Relaterade Inlägg