Få hjälp med CE-märkning

CE-märkning är obligatorisk för de flesta produkter som säljs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det säkerställer en högre nivå av överensstämmelse med säkerhetskrav. Ta hjälp av våra CE-märkningsexperter till att förenkla processen av CE-märkning och överensstämmelse med de olika tekniska kraven.

CE konsultering

Försäljare och tillverkare av produkter och utrustning som vill marknadsföra, sälja eller ta i bruk en produkt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste säkerställa att varje produkt överensstämmer med alla relevanta EU-lagstiftningar.

Zatisfy-teamet med konsulter har expertis för att hjälpa dig att godkänna (och CE-märka) dina produkter. Även om tillverkaren bär ansvaret för all dokumentation, kommer våra experter att guida dig genom processen för att säkerställa att du har allt i ordning, vilket sparar tid och pengar. 

Vi arbetar med (bland annat) följande produkter:

 

Vill du veta mer om vad CE-märkning kostar har vi skrivit en artikel om det här

Vi hjälper ditt företag inom 4 kritiska områden.

1. Teknisk Fil

En produkts tekniska fil måste innehålla alla relevanta specifikationer, testrapporter, bruksanvisningar, inspektionscertifikat och en försäkran om överensstämmelse.

2. Försäkran om överensstämmelse

Om en produkt behöver CE-märkas, deklarerar tillverkaren att produkten inte utgör något säkerhetshot mot människor, djur och miljön enligt tillämpliga EU-direktiv med denna försäkran. Det kan också vara en Prestandadeklaration eller Försäkran för inbyggnad, beroende på produkttyp.

3. Tillverkarens representant

Med hjälp av vår dotterbolag inom EU och UK, www.24hour-ar.com, kan vi agera som er representant för att produkter från utanför marknaden ska få säljas till EU och UK. Som er EU/UK-kontaktpunkt kommer vi att hantera flera väsentliga ansvarsområden åt dig. Du kan då använda vår adress på all förpackning och märkning.

4. Tester and rapporter

Produkter måste genomgå testning för dokumentera sin överensstämmelse med olika direktiv för säkerhet och kvalitet. Våra experter guidar dig om produktkrav, certifiering, förpackning, märkning och testning.

En förenklad 3-stegs CE-märkningsprocess

Vårt team kan hjälpa till med designgranskning och inspektion av maskiner och produktionslinjer. Vi hjälper er att uppfylla de obligatoriska kraven inom alla relevanta direktiv.

Steg 1
Kravanalys

Det första steget är att analysera produkten för att förstå de relevanta direktiv, förordningar och standarder som den måste följa. Vi analyserar också eventuella registreringskrav för produkten och organisationen.

Steg 2
Gapanalys

Vi samlar in all dokumentation ni har för din specifika produkt. Sedan sammanställer vi en lista över saknade dokument som krävs för att slutföra CE-märkningen.

Steg 3
Stänga gapen

Efter gapanalysen hjälper vi dig att förbereda eventuella saknade dokument, skickar produkter för testning eller skapar dokument för att färdigställa processen och underlättar för att slutföra godkännandet.

Snabba resultat

CE-märkningsprocessen är komplex och kräver många olika dokument. Vi har utvecklat en enkel 3-stegsprocess för att säkerställa att din produkt kan CE-märkas utan dröjsmål på grund av misstag eller saknade pappersarbete.

Kontakta Zatisfy

För att få hjälp med CE-märkning av din produkt av en av våra konsulter, vänligen ange din information. Vi återkommer med ditt meddelande inom en dag.

Relaterade Inlägg