CE-märkning för Personlig skyddsutrustning (PPE)

Alla PPE-produkter som säljs i Europa måste följa en särskild uppsättning regler, Förordningen för personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425. Vi erbjuder att påskynda och hantera CE-märkningsprocessen för er PPE.

Försäljning PPE produkter i EU

COVID-19-pandemin har skapat en enorm efterfrågan på medicinsk PPE . Men många branscher behöver icke-medicinska PPE för att skydda sina arbetare. Om du tillverkar dessa produkter och överväger att gå in på EU-marknaden, måste du ha en CE-märkning för dina produkter. Vårt team av experter på överensstämmelse av PPE har erfarenheten att hjälpa tillverkare och importörer att få sin produktöverensstämmelse.

Kontakta Zatisfy

Om du behöver hjälp med att få en CE-märkning för dina PPE-produkter, ange dina uppgifter så svarar vi inom en dag.

PPE kategorier och förordningar

För att ett PPE ska få en CE-märkning, måste det överensstämma EU krav. Det första steget är att avgöra vilken av de tre kategorierna som gäller för den specifika produkten, där Kategori I är självcertifiering och Kategorierna II och III certifieras av ett Anmält Organ.

Vi hjälper tillverkare, distributörer och importörer av PPE-produkter genom att vägleda dem genom de relevanta Direktiven och standarderna. Om du behöver hjälp och stöd för CE-märkningen av er PPE, kontakta Zatisfy-teamet idag.

Nyckelfärdig PPE CE-märkning och certifiering

CE-märkningsprocessen kan vara komplex och tidskrävande. Zatisfy-teamet har över 14 års erfarenhet av dokumentation och testning för PPE. För att spara tid och kostnader, kan du anlita oss redan under designfasen för din produkt. Vi ger dig råd om de kraven i relevanta direktiv som din PPE-produkt måste uppfylla och hanterar sedan certifieringsprocessen.

Överensstämmelse med EU Lagar

Den europeiska förordningen 2016/425/EU reglerar Personlig Skyddsutrustning (PPE). Alla PPEprodukter måste uppfylla alla krav i förordningen innan de får säljas i EU. Våra experter kan guida dig genom CE-märkningsprocessen snabbt och framgångsrikt.

Minska Komplexiteten

Oavsett om den skyddar mot en säkerhets- eller hälsorisk, måste varje PPE-produkt uppfylla kraven angivna i förordningen (EU) 2016/425. Förordningarna gäller även system där produkten ingår som en del av systemet eller används tillsammans med en annan produkt. Produkterna måste visa att de uppfyller kraven genom att CE-märkas innan någon tillverkare, importör eller distributör får sälja i EU.

Omfattande tjänster

Vi erbjuder fullständig support under de sex stegen i CE-märkningsprocessen. Tillverkare, importörer, och distributörer har olika ansvarsområden när de säljer PPE i EU. Vi garanterar att din produkt kommer ha all nödvändig dokumentation och uppfyller förodningens obligatoriska krav. När du skickat oss den nödvändiga dokumentationen, sköter vi processen åt dig.

Relaterade Inlägg