CE-märkning av Produktionsanläggningar

Vi kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar för produktionsanläggningar och maskiner. Undvik kostsamma förseningar och ändringar efter installationen.

Förenklad process mot CE

Automationslinjer som robotar, specialiserade maskiner, robotceller och transportörer monteras vanligtvis inte helt och hållet förrän efter leverans till fabriken. Eftersom maskinen kanske inte är funktionell innan den är integrerad i linjen är det anläggningens integratör som ansvarar för att få CE-märkningen av linjen, inte de enskilda maskinernas tillverkare.

Processen kan vara förvirrande och tidskrävande. Föreställ dig att spendera dagar med att förstå CE-kraven, ändringarna och certifieringen. Här kan vi hjälpa till. Från initial planering till uppstart kan Zatisfys erfarna team hjälpa dig genom hela processen med CE-märkning.

Kontakta Zatisfy

Konsultera oss innan du utformar eller installerar en produktionslinje i EU. Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom en dag.

Kostnadseffektiv CE-märkning

Maskiner i produktionsanläggningar skiljer sig från fristående utrustning. Enligt maskindirektivet kan vissa delvis fullbordade maskiner inte förses med CE-märkning. När de väl är integrerade i produktionsanläggningar måste dock hela linjen ha en CE-märkning, och säkerheten i integrationen mellan maskinerna måste bedömas.

På Zatisfy kan vi se till att alla maskiner uppfyller kraven av CE-märkning enligt maskindirektivet, inklusive säkerhet för varje maskin före och efter installationen.

Vi gör jobbet för att få dina produktionsanläggningar CE-märkta

Det krävs en hel del planering, dokumentation och testning för att lagligt CE-märka en maskinlinje. Oavsett om du tillverkar utrustning, personlig skyddsutrustning, livsmedelsprodukter, leksaker eller andra varor kan vi diskutera ditt projekt för att undvika onödiga förseningar eller utgifter.

Projektledning

Genom att söka våra råd innan du köper den första utrustningen kan du minimera stress och spara tid och pengar. Vi hjälper dig att hantera projektet från att planera layouten, hitta de bästa skydden för dina ändamål och organisera all nödvändig dokumentation.

Från försäkran om överensstämmelse till användarmanualen, är korrekt dokumentering avgörande för att CE-märka i EU.

Riskbedömning

Den slutliga CE-märkningen anger vem som har tillverkat maskinen och vem som är ansvarig för den. Myndigheterna fokuserar på säkerheten för de personer som använder maskinen snarare än på tillverkarna. Zatisfy kan hjälpa till att förse er med dokumentation för montering, ändringar, integreringar, och användning för att minska risken för slutanvändarna.

Minska kostnaderna

Zatisfy-teamet kan se till att all utrustning uppfyller maskindirektivets krav för CE-märkning och säkerhet för varje utrustning före och efter installationen. För att spara tid, kostnader och frustration bör du rådgöra med oss innan du utformar eller importerar utrustning till en produktionslinje.

Kontakta Zatisfy

Om du behöver assistans med att få en CE-märkning för din produkt, lämna din e-post så kontaktar vi dig inom en dag.

Relaterade Inlägg