Elsäkerhet - 

Apparater och anläggningar

Att konstruera, bygga och installera elapparater och elskåp är  ofta en naturlig del i en elkonstruktörs vardag. Men hur var det egentligen med PELV och SELV, hur ska jag tänka med skyddsjordningen och vilka krav ställs egentligen på min elapparat? 

Ert "problem" kanske är kring en mobil eller fast maskin en anläggning eller en produkt/apparat. Att vänta med att granska konstruktionen kan bli mycket kostsamt och kan i värsta fall försena projektet. Kontakta oss idag så kan vi prata om er verklighet, er produkt och hur ni kan jobba