Företagsanalys | Zatisfy

Härligt att du vill ta ett steg närmare att slippa se CE-märkning som en huvudvärk.

Nedan bokar du ett samtal med mig och vi kommer under samtalet att diskutera er verklighet. Jag kallar det företagsanalys och syftet med namnet är att inte bara titta på CE-märkning utan även saker som er utvecklingsprocess, hur ni driver projekt, hur man kan jobba proaktivt med lagkrav osv.

 

Exempel på frågor som vi kommer dryfta:

  • Hur arbetar ni idag med CE-märkning?

  • Vilken typ av produkter har ni? 

  • Vilka direktiv jobbar ni med i dag?

  • Vilka resurser har ni som arbetar med det?

  • Vad är kompetensnivån inom CE-märkning på företaget?

Samtalet kommer resultera i en rapport som ni kommer kunna göra vad ni vill med i efterhand. Och som sagt, det är kostnadsfritt.

- Roberth Jonsson, Zatisfy AB