Zatisfy | föreläsning | Inte CE-märkning, Utveckla er produkt!