Legislation finder tool

Hitta den lagstiftning som gäller för din produkt genom att svara på några enkla frågor

Ta reda på vilka de troligaste direktiven och förordningarna är som gäller för din produkt
Observera att detta kan vara komplicerat för vissa produkter och att mer forskning förmodligen behövs.