Sök

Bloggserie 4/6 CE-märka en maskin: Grundläggande krav i maskindirektivet

Uppdaterad: 25 feb 2019

När man nu har en riskbedömning och en kravanalys och vi vet vilka krav som gäller för produkten så ska vi börja jobba med kraven. I grunden gäller att vi ska följa de grundläggande kraven i maskindirektivet men det finns två olika approacher. Antingen har vi en C-standard som är harmoniserande mot maskindirektivet eller så har vi det inte.


Olika approacher

Med C-standard

Det fina med en C-standard är att det finns en grupp människor som engagerat sig i arbetet med att utveckla standarderna och som har gjort riskanalys och kopplat samman dem med kraven i maskindirektivet. Detta görs som bekant i tekniska kommittéer (som t.ex. TK282 där jag själv är med i och utvecklar maskinsäkerhetsstandarder) och innebär att vi, genom att följa C-standarden, följer maskindirektivets grundläggande krav.


Utan C-standard

Er produkt kanske är ny och revolutionerande, eller väldigt lokalt förekommande i Norden, eller rätt personer har inte medverkat i tekniska kommittéer eller av någon annan anledning så saknas C-standard för produkten. Då gäller det att gå ner till de grundläggande kraven i maskindirektivet och jobba direkt med dem.


Hur jobbar man med kraven egentligen?

Det finns egentligen bara ett sätt, strukturerat arbete, för att uppfylla en standard. Om man ska kunna hävda att man följer en standard är det lite grand allt eller inget. Med allt menar jag alla relevanta krav. Allt är inte relevant, som t.ex. när vi pratar om en produkt till en grävmaskin som en tiltrotator. Den har några C-standarder som är aktuella för entreprenadmaskiner (EN 474-1 och EN474-5 t.ex.) men ingen för tiltrotatorn specifikt men man kan ändå använda de standarderna eftersom många av kraven hanteras där.


Att jobba med C-standarden

Jag föreslår att helt enkelt ta din standard och lyfta över den i excel där varje krav kommenteras för sig. En lämplig approach kan vara en struktur som ungefär:


Checklista standardefterlevnad
Enkel mall för kravuppfyllnad

Som du kan se ovan har jag lagt till filtreringsmöjligheter i excel. Det ger möjlighet att efter att du gjort det manuella jobbet går du sen igenom listan och svarar om produkten berörs eller ej. Detta blir utmärkt när du sedan ska arbeta med kravet i produktutvecklingen.


Att jobba med grundläggande kraven i maskindirektivet

Ja men egentligen är det samma sak som med en C-standard bara lite mer luddigt. Tänk dig en pyramid där den översta spetsen är maskindirektivet. Sen kommer A, B och i botten finns C-standarderna. Ju längre ner desto tydligare blir kraven och ju högre upp desto luddigare. Detta gör att det finns stora fördelar med att hitta t.ex. närliggande standarder som kan hjälpa till med kravställningen (se tidigare blogginlägg Del 2/6 Kravanalys).


Alltså, lyft över kraven i excel och kommentera dem var för sig. På så vis kan man förmedla kravet som input till arbetet som en konstruktör ska utföra. Den konstruktören behöver alltså inte ha kännedom om CE-märkning för att jobba med CE-märkning. Just detta är något som jag själv brinner för, att få in CE-märkning som en naturlig del i produktutvecklingsprocessen. Det kommer jag skriva mer om i kommande blogginlägg. Prenumerera för att inte missa något!

#CEmärkning #Maskindirektivet #Cstandard

Nästa steg


Nu är vi nästan i mål, bara att knyta ihop säcken kvar och vi fortsätter med den tekniska filen.

Se nästa avsnitt i bloggserien: Del 5/6 Teknisk fil som kommer på tisdag 15/1
Behöver du en kickstart med checklistorna?

Hör av dig till mig så skickar jag (utan kostnad!) en tom checklista för C-standarden eller för grundläggande kraven i MD om det passar bättre för er!Roberth Jonsson

Konsult på Zatisfy AB i Umeå. Roberth brinner för att hjälpa företag att inkludera CE-märkning naturligt i det dagliga arbetet.

Läs mer om Roberth här.

179 visningar0 kommentarer