Sök

Bloggserie del 6/6: EG-försäkran och CE-skylt

Uppdaterad: 25 feb 2019

Då är det klart i princip, bara formalia kvar nu; EG-försäkran och CE-skylten. På samma sätt som man kan tycka att det är enkel sak så är det likväl viktigt för att knyta ihop säcken.


EG-försäkran

EG-försäkran är det dokument som ska medfölja leveransen av maskinen underskriven av en ansvarig person på företaget. Ofta är det VD men det kan också delegeras till lämplig person. En kopia av EG-försäkran ska också lagras i den tekniska filen


Innehållet och syftet

En EG-försäkran ska innehålla all information som behövs för att mottagaren ska förstå vilka krav (direktiv) som tillverkaren säger sig uppfylla och vilka metoder (vilka standarder) som använts för att göra det. Vad gäller innehållet så går jag inte in så mycket i detalj då det finns väl beskrivet i AFS2008:3 (maskindirektivet) och i guiden till maskindirektivet §385, men några saker att tänka på.


Språket

EG-försäkran ska finnas tillgänglig på de officiella språken (t.ex. svenska och finska i Finland) som finns i det aktuella landet som maskinen/produkten ska användas på. Ganska lätt att glömma och det kan möjligen innebära en viss tröskel för att ta sig in på en ny marknad. Här finns det mycket att tjäna genom att använda symboler och bilder istället för att förklara med långa stycken text.


Underskriften

Ja den ska skrivas under, men det går utmärkt att ha en utskriven underskrift så att det inte skapas en flaskhals i produktionen bara för att ansvarig person är ute på tjänsteresa.


Övrig information

Ja en EG-försäkran ska innehålla ett minimum av saker enligt ovan, men det finns inget som hindrar att annan information lyfts fram här. T.ex. om produkten har ett miljöcertifikat eller liknande så kan det passa att ta upp här.


CE-märkningsskylt

CE-märkesskylten ska innehålla:

  • Tillverkaren

  • Tillverkningsdatum

  • Batchnummer

  • CE-symbolen

Denna skylt ska hållas så ren som möjligt från annan information så att den är tydlig och läsbar.


Detta är alltså formatet på själva symbolen

Dåså, vi sätter väl på skylten och kör då? Äntligen klara, eller? Ja nästan.


Livslängden

Tillverkaren av en maskin/produkt i EU ska ta ansvar för att produkten är säker när den lämnar tillverkaren och när den väl har lämnat så ska man såklart ha koll på sin dokumentation i 10 år men i princip är det här ansvaret om maskinens säkerhet lämnas över till nästa led, brukaren eller återförsäljaren. Detta är och har varit hur det har fungerat.


I USA är det lite annorlunda och jag kommer beskriva det i kommande blogginlägg, men faktum är att vi börjar gå åt detta hållet även nu. Markus Örebrand skriver i sitt inlägg om IT-säkerhet att:

"IT-säkerhet kräver kontinuerligt jobb under produktens hela livslängd."

och det är här det börjar bli intressant. När mer och mer maskiner blir uppkopplade blir också IT-säkerhet mer och mer på tapeten.


Slut på det roliga

Nåväl, detta var slutet på bloggserien om CE-märkning av en maskin enligt maskindirektivet. Jag hoppas att det gett lite klarhet kring processen och kanske har du funderingar på hur er maskin ska CE-märkas? Eller så kanske du funderar på varför CE-märkning ska kännas så krångligt och varför det alltid lämnas kvar till slutet av ett projekt? Det behöver inte vara så och det kommer jag också visa framöver.


Tveka inte att kontakta mig via kontaktformuläret nedan.


Om du missade något avsnitt i serien kan du hitta tillbaka till det första här.

Roberth Jonsson

Konsult på Zatisfy AB i Umeå. Roberth brinner för att hjälpa företag att inkludera CE-märkning naturligt i det dagliga arbetet.

Läs mer om Roberth här.

127 visningar0 kommentarer