Sök

Bloggserie del 1/6 CE-märka en maskin: Grunderna

Uppdaterat: 25 feb. 2019

Grunderna

CE-märket är den kvalitetsstämpel som gäller över hela Europa och till viss del accepteras den i andra delar av världen också (dock inte USA och Canada, se framtida blogginlägg för mer info om det). CE-märket betyder egentligen att tillverkaren av produkten lovar att den uppfyller just de krav på hälsa, miljö och säkerhet som gäller för produkten i fråga. Olika produkter har olika direktiv som gäller för just den produktgruppen och för vissa gäller fler (t.ex. en maskin med styrsystem som ska uppfylla EMC-direktivet och Maskindirektivet).


Denna serie kommer handla om maskindirektivet och hur CE-märkning av en mobil maskin går till. Vad menar jag med mobil maskin? Jo, allt som defineras som maskin enligt maskindirektivet AFS2008:3 och som antingen själv är mobil (en grävmaskin t.ex.) eller är en utrustning till en mobil maskin (t.ex. tiltrotator eller gripare). Om intresse finns kan det finnas tillfälle att diskutera kring andra typer av produkter i framtida blogginlägg.



Steg för steg


En CE-märkningsprocess kan kokas ner till en systematisk steg för steg process som ska slutligen mynna ut i en CE-märkt produkt. Denna bloggserie kommer fokusera på hur man CE-märker en specifik produkttyp, nämligen en mobil maskin.

  1. Kravanalys (vilka standarder och krav krävs för denna produkt?)

  2. Riskbedömning

  3. Genomgång av harmoniserande standarder

  4. Grundläggande krav enligt maskindirektivet (bilaga 1 i AFS2008:3) inklusive checklista av bruksanvisningen

  5. Dokumentation av ingående (inköpta) komponenter

  6. Uppföljning av Riskbedömning

  7. Upprätta teknisk fil (egentligen samla allt ovanstående på ett ställe)

  8. Upprätta EG-försäkran

  9. Montera CE-märke

 

Se nästa inlägg i serien: Del 2 Kravanalys


 

Roberth Jonsson

Konsult på Zatisfy AB i Umeå. Roberth brinner för att hjälpa företag att inkludera CE-märkning naturligt i det dagliga arbetet.

Läs mer om Roberth här.

383 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla