Sök

Vad är CE-märkning?

Det finns många sajter som beskriver CE-märkning så detta inlägg blir lite av en litteratur och länksamling. Jag resonerar lite grand kring vad det är och hur jag tänker kring det.


I grund och botten handlar CE-märkning om att man ska påvisa att man uppfyller de krav som ställs på den specifika maskinen/produkten/produktionslinan. Lite olika approacher är det då man pratar om t.ex. leksaker och leksaksdirektivet men det är ändå i grunden den samma. För mig ligger maskiner och maskindirektivet och EMC-direktivet närmast till hands så det är främst där jag kan resonera fritt.


Maskindirektivet och EMC-direktivet är båda en del av "New approach" vilket innebär att man använder harmoniserande standarder för att påvisa uppfyllnad samt att det är självdeklarerande vilket innebär att man själv som tillverkare bestämmer när dokumentationen är tillräcklig och att produkten kan få sitt CE-märke.


Maskindirektivet

Det finns vissa grunder som ska finnas för att du ska kunna CE-märka din produkt med gott samvete:

  • Riskbedömning

  • Bruksanvisning

  • Kontrollera mot grundläggande säkerhetskrav i maskindirektivet

  • Upprätta teknisk fil med all dokumentation

  • Upprätta EG-försäkran

  • CE-märke


Om ni vill läsa mer om de olika stegen i en CE-märkningsprocess kan ni klicka er in på bloggserien om CE-märkning: CE-märka en maskin. del 1/6 Grunderna


Självdeklarering eller via tredje part

I "new approach" ingår så kallad självdeklarering och det betyder att man själv tar ansvar för sin produkt, sammanställer sin tekniska fil och sätter CE-märket på produkten. Det går att få hjälp med detta steg, t.ex. via RISE som kan utfärda EG-typgodkännande av en styrsystemsprodukt, samtidigt som det ofta förenat med ganska stora kostnader och få tar ett sådant steg. Min gamla arbetsgivare, Microprop/engcon, tog beslutet att tredjepartscertifiera en produkt och där drev jag projektet tillsammans med mina kollegor i tätt samarbete med RISE.


Fördelen som jag upplever det med en tredje part är framförallt att innan det är skarpt läge få fler ögon på produkten. Det är också ett starkt säljargument när man riktar in sig mot större OEM eller liknande seriösa aktörer.


EMC-direktivet

EMC direktivet föreskriver att elektriska och elektroniska apparater ska vara tillverkade på ett sådant sätt att:

  • de inte kan alstra eller bidra till elektromagnetisk emission som överstiger en nivå som tillåter annan utrustning att fungera som avsett, och

  • deras funktion inte i oacceptabel utsträckning försämras av de elektromagnetiska störningar som normalt förekommer i den miljö där de är avsedda att användas.

Även om EMC-direktivet också är självdeklarerande så är det ofta inte rimligt att hävda uppfyllnad utan att utföra test på ett testlabb. Det testlabben gör är att testa produkten mot en harmoniserande standard.


Länkar för vidare läsning

https://www.sis.se/standarder/ce-markning/

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/produktutformning-och-ce-markning/

https://www.sp.se/sv/index/services/ce_mark/Sidor/default.aspx


Guiden till EMC-direktivet EMCD

Guiden till Lågspänningsdirektivet LVD

Guide till Maskindirektivet
Hur kan Zatisfy hjälpa till?

Behöver ni hjälp att CE-märka er produkt? Funderar ni på att tredjepartscertifiera er produkt?


Kontakta oss så kan vi prata lite.

Konsult CE-märkning grävmaskin
Foto: Jonas Gunnarsson

Roberth Jonsson

Konsult på Zatisfy AB i Umeå. Roberth brinner för att hjälpa företag att inkludera CE-märkning naturligt i det dagliga arbetet.

Läs mer om Roberth här.


136 visningar0 kommentarer