Sök

Vad kostar CE-märkning egentligen?

Uppdaterad: 25 mar 2019

En klassisk fråga kan man tycka, vad kostar egentligen CE-märkning av en produkt? Ja men det borde man väl som konsult kunna svara på och samtidigt är det som att svara på hur långt ett snöre är... Är det EMC-direktivet (EMCD) endast, eller är det både lågspäningsdirektivet (LVD) och EMC eller är det LVD, EMC och ATEX? Sen tillkommer såklart vilken status det är idag, vad är gjort och inte och vad vill kunden göra och inte. Så från 0 kr till 100-tusentals kronor (oops!). Ja som ni förstår är det ingen exakt vetenskap men jag ska försöka resonera lite kring det.


Först är det ju kravanalysen

Vet du vad kraven är för er produkt? Om inte så är det till att börja läsa 1. Direktiven och se om man faller inom scopet och 2. hitta vilka standarder som är relevanta. Detta är såklart något som man kan göra själv men det är tidsödande och lite klurigt. Slutresultatet kan också kännas lite osäkert. Detta är en ganska väl avgränsad uppgift för en konsult och man hamnar kanske runt 5-10 tkr beroende komplexiteten för produkten.


Sen funderar vi vilket direktiv det är vi pratar om

Man kan ganska säkert säga att det är dyrare att uppfylla kraven om det är krav på tredjepartsgranskning eller Anmält Organ (Notified Body). Som tur är så är det inte så många av direktiven som kräver det (de flesta är självdeklarerande) men t.ex. så kräver vissa klassificeringar av Explosionsfarliga områden (ATEX) detta. Då kommer prislappen springa iväg.


Även EMCD kan man nästan räkna in här trots att det inte är krav på Anmält Organ eftersom det är nästintill omöjligt att hävda uppfyllnad av en EMC-standard utan att göra provning på testlabb. ATEX test vet jag faktiskt inte vad det kan tänkas kosta men ett EMC-test kostar kring 50-100tkr.


Om vi istället pratar om LVD och Maskindirektivet (MD) så blir det kanske lite enklare igen. MD kan man göra det mesta själv genom att till exempel följa metodiken i min bloggserie i ämnet. Jag skulle dock säga att just riskbedömning kan vara bra att ta in extern hjälp då det kräver dels en arbetsmetodik för att få till bra men också att få hjälp med bedömningar. En enkel riskbedömning kanske ligger runt 15-20tkr. Kostnad för resterande arbete i CE-märkningsprocessen är beroende på hur mycket som ska göras av konsulten och vad som görs inhouse. Ska C-standarden gås igenom? Finns redan checklistorna? Ska bruksanvisning skapas? Ska både initial och slutlig riskbedömning göras? Hur långt är ett snöre?


Krävs det skyddsfunktioner för maskinen?

Säg att man har en maskin som ska utvecklas från grunden och att ni utvecklar själva styrsystemet till denna. Ja då är det ju intressant såklart att veta om styrsystemet ska användas vid riskreduceringen. Om det är fallet hamnar man i EN 13849-1 vilket kan vara enormt omfattande beroende på vilken grad av riskreducering som ska till. En enkel skyddsfunktion för PL=b kan man ganska enkelt sätta ihop och dokumentera medan en maskin med flertalet skyddsfunktioner med PL=d kan vara en väsentlig del av hela utvecklingsbudgeten för produkten.


Vad kostar bruksanvisningen?

Återigen, det beror på. Först och främst är det inte alla direktiv som kräver bruksanvisning men såväl LVD och MD gör det så det är en högst väsentlig fråga. I grund och botten handlar det om ambitionsnivån. Att granska en bruksanvisning som en kund satt upp mot grundläggande krav i direktivet är inte så mycket jobb, säg 8tkr. Att sätta ihop en bruksanvisning som uppfyller de mest grundläggande kraven i maskindirektivet är hyfsat enkelt om man gör enkla handritade skisser (det delas inte ut stilpoäng i CE-världen) eller foton (säg 15-25tkr för en hyfsat enkel produkt) men däremot att skapa grafiska bilder, ritningar och på den nivån som jag vet man kan ligga, ja då pratar vi 50-100tkr.


Så, vad kostar det då, egentligen?

Hur ska man knyta ihop detta resonemang då? Ja, till att börja med så är inlägget inte att ses som en offert (även om det kanske kan se ut så när jag nämnt konkreta siffror) utan som ni förstår handlar det om att titta på just den specifika produkten, men syftet är att ge en hum om prisnivåer. Det kostar pengar att använda konsulter och man kan spara mycket genom att göra mycket själva, men samtidigt ska man inte glömma bort egentiden, förlorad tid i produktion osv. Det handlar mycket om att välja sina strider skulle jag säga. Var och en ska göra det man är bäst på är ett ledord i vår verksamhet och jag tycker det ska gälla i alla verksamheter.


Men varför ska det behöva kosta massa pengar?

Ja det är ju faktiskt högst relevant. Vissa kostnader kommer man inte ifrån, testning på externa lab osv men mycket av kostnaderna kommer sig av att man inte har koll på sin kravbild när man börjar projektet. Jag har här resonerat rätt mycket kring hur man istället för att arbete med CE-märkning ser till att de olika stegen som CE-märkning består av istället smetas ut i utvecklingsprocessen så att t.ex. riskbedömning tas upp redan på skisstadium etc. Har man då mallar och metodiken klar för sig hur man gör för att ta sig an en riskbedömning så kommer man också rätt enkelt ta sig igenom detta.Har du funderingar kring CE-märkning? Hur är egentligen status på era kravanalyser, era utvecklingsprocesser, kunskap om vilka direktiv och standarder som är relevanta och hur gör ni med riskbedömningar för era produkter? Jag erbjuder en kostnadsfri företagsanalys över telefon som innebär att ni bokar ett möte med mig, vi genomför en intervju på ca 30 min varefter ni sedan får en rapport av mig som belyser styrkor och svagheter inom ovanstående områden.


Jag kan lova att det kommer ge er insikter och tankar som ni sedan kan göra vad ni vill med och självklart får ni göra precis vad ni vill med rapporten.


Boka ett samtal här idag!Roberth Jonsson är konsult på Zatisfy AB i Umeå. Roberth brinner för att hjälpa företag att inkludera CE-märkning naturligt i det dagliga arbetet. Läs mer om Roberth här.

1343 visningar0 kommentarer