CEmärkning av produkter

-Produktsäkerhet

Att ge sig i kast med CE-märkning av en produkt kan vara utmanande och upplevas krångligt. Ofta är detta något som görs ganska sällan och också något som en ansvarig utvecklingschef inte känner sig ha varken tid eller lust med och likväl är det något som ska göras. Vi anser att det är viktigt att rätt person ska göra rätt saker och att frigöra tid för att syssla med det som den enskilda är bäst på. Är man inte bäst på CE-märkning kanske man inte ska göra det?

 

Vi har en tyngdpunkt i maskindirektivet men vi hävdar att de allra flesta som kontaktar oss med frågor kring CE-märkning kommer få hjälp att komma vidare. Ibland hänvisar vi vidare i vårt stora nätverk av CE-märkningskonsulter och ofta kan vi hjälpa direkt. Vi har hittills drivit uppdrag inom maskindirektivet, EMC-direktivet, Lågspänningsdirektivet och leksaksdirektivet för att nämna några.