Zfiles logo.png

Zatisfy har ett övergripande mål: att skapa säkrare produkter och anläggningar runt om i världen. Denna videopodd är ytterligare ett verktyg vi använder för att göra detta. Här intervjuar vi externa framstående aktörer, vi har vårt egna diskussionsforum och publiserar också utbildande videos.