Specialister på CE-märkning

Vi hjälper tillverkare och importörer att sälja produkter lagligt på den Europeiska marknaden

Om ZATISFY

Zatisfy levererar service av högsta kvalitet till tillverkare, importörer och exportörer som vill sälja sina produkter inom EU.

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märket eller Conformité Européenne-märket (European Conformity på franska) är en produktmärkning som har upprättats av Europeiska kommissionen (EC).

Kunskapsbas

Läs våra artiklar och blogginlägg för att lära dig det senaste om EU:s produktkrav och få svar på många ofta ställda frågor.

Identifiera vilka lagar som gäller för din produkt genom att använda vårt verktyg:

6 skäl att använda Zatisfys CE-märkningstjänster

  1. Frihet att sälja på hela EU-marknaden
  2. Era produkter kommer nå överensstämmelse med EU:s lagstiftningar
  3. Ingen mer förvirring för att identifiera vilken lagstiftning som gäller
  4. One stop shop för hela processen och all testning
  5. Förenklade lösningar skräddarsydda för ditt företag
  6. Få svar på alla dina frågor om överensstämmelse oavsett område

En enkel och beprövad process för produktöverensstämmelse

Kravanalys

Det viktigaste steget för att uppnå överensstämmelse är att hitta produktens krav. I detta steg analyserar vi produkten och hittar relevanta direktiv, förordningar, standarder och eventuella obligatoriska registreringar som måste göras.

Gapanalys

När du känner till kraven, är nästa steg att fastställa den aktuella statusen, vilket görs genom att jämföra produktens dokumentationen med kraven. Finns det några avvikelser? Det här är ett gap! Efter det här steget vet du alla åtgärder som du måste vidta för att nå överensstämmelse.

Stäng gapen

När vi har hittat gapen måste vi stänga dem. Detta görs genom att sammanställa den tekniska dokumentationen, utföra tester i testlaboratorier, skapa användarinstruktioner, göra nödvändiga registreringar och slutligen underteckna de dokument som krävs för att uppfylla de rättsliga kraven.
När dessa steg är genomförda är du redo att sälja din produkt på EU-marknaden.

Vill du nå överensstämmelse med dessa enkla steg?

Behöver du lära dig grunderna i CE-märkning och produktöverensstämmelse?

Prova vår plattform för utbildning i överensstämmelse. Där hittar du en kurs om grunderna för CE-märkning och kommande kurser om maskinsäkerhet och CE-märkning med mera. Vi använder beprövade metoder för blandad inlärning där du kombinerar e-lärande med lärarledda utbildningstillfällen och handlingsinriktade hemuppgifter för att få den allra bästa inlärningsupplevelsen.

Vad Kan Du Uppnå

Fullständigt CE-märkningsstöd

Integrera CE-märkningen i din utvecklingsprocess för att sänka kostnaderna. Zatisfy-experterna kommer att arbeta och samråda med dig för att planera en strategi för CE-märkningen så att du kan fokusera på att sälja i EU.

Uppfyll alla EU:s säkerhetskrav

Oavsett bransch eller produkt, din produkt kommer att uppfylla alla relevanta europeiska produktdirektiv. Med vår experthjälp genom processen undviker du försäljningsstopp, återkallelser eller böter.

Återanvändbar metodik sparar pengar

När du har använt våra tjänster för ditt första projekt kan du återanvända mallarna och fortsätta på egen hand för framtida projekt. Zatisfy-teamet finns alltid här om du behöver hjälp.

Vad våra kunder har att säga...

Branscher vi betjänar

Våra CE-märkningsspecialister kan hjälpa dina produkter att uppfylla alla relevanta krav. Klicka på följande kategorier för att se hur vi kan hjälpa din produkt.

Behöver du en coach för att vägleda ditt utvecklingsteam? Vi erbjuder konsulttjänster och coachning för funktionell säkerhet, automation, produkt- och anläggningssäkerhet.