CE-märkning av leksaker

Att följa EU:s leksaksdirektiv är inte bara obligatoriskt, det hjälper dig också att öka försäljningen. CE-märkningen garanterar för föräldrarna att leksaken är säker för deras barn.

Sälj Dina Leksaker på den Europeiska Marknaden

Det finns 500 miljoner konsumenter i EU och CE-märkningen är din biljett till denna marknad. Innan en leksak kan få CE-märkning måste den genomgå testning och dokumentation mot EU:s direktiv för leksakers säkerhet 2009/48/EG. Testningen kan avslöja eventuella säkerhetsrisker som kan orsaka skador eller kostsamma återkallelser.

Våra experter på leksaker och vårt nätverk av laboratorier kan hjälpa dig att få din leksak att uppfylla kraven så att den kan säljas lagligt överallt i EU.

Kontakta Zatisfy

Om du behöver hjälp eller har frågor om hur du kan få en CE-märkning för dina leksaksprodukter. Ange dina uppgifter nedan.

Snabbare CE-märkning

Innan leksakstillverkare kan sälja sina produkter på EU-marknaden måste de utföra tester, teckna all teknisk dokumentation, förbereda EG Försäkran om överensstämmelse, och anbringa CE-märkningen på leksaken och förpackningen.

Kontakta våra experter på CE-märkning för mer information om specifika krav och hur vi kan hantera dem åt dig.

Säkerställ att dina leksaker är säkra att importera till EU

Som EU-importör eller distributör, är det ditt ansvar att se till att tillverkaren har utfört all relevanta testning och tillhandahållit all dokumentation samt satt CE-märkningen på leksaken och förpackningen.

Komplett CE Överensstämmelse

Våra specialister ser till att din leksak uppfyller kraven i Direktivet för leksakers säkerhet och andra tillämpliga lagar. Genom att använda ett högkvalificerat nätverk av specialister på CE-märkning påskyndas processen så att du kan lansera din leksak snabbare.

Steg till CE-Märkning

För att börja processen kommer vi fastställa leksakens klassificering. Därefter utför vi en riskbedömning och processen för överensstämmelse. Vi fyller i och arkiverar all teknisk dokumentation och EU Försäkran om överensstämmelse under processen. Slutligen, får du CE-märkningen utan onödiga förseningar.

Komplett leverans av CE-märkning

Marknaden för leksaker växer. Reglerna har dock blivit strängare och fortsätter att utvecklas. Målet är att förhindra att farliga leksaker når barn. Zatisfys expertteam kan få din leksak genom den krävande certifieringsprocessen från utformning till slutlig märkning. Vi erbjuder tjänster för fullständig CE-märkning av dina nya leksaker.