Sök

Bloggserie 5/6 CE-märka en maskin: Teknisk fil

Uppdaterad: 25 feb 2019

Det börjar dra ihop sig nu och detta moment handlar om att samla ihop all dokumentation som man samlat på sig under projektets gång. På ett sätt är det ganska enkelt, det handlar om att samla ihop all dokumentation på ett ställe eller åtminstone dokumentera var man har allt så att det är enkelt att sammanställa den dagen någon efterfrågar den.


I princip är det ju så att det är vid det tragiska tillfället att någon skadat sig på din maskin som det är aktuellt att någon efterfrågar den. Ofta har man en tid på sig men knappast tillräckligt med tid för att man ska kunna skapa all dokumentation i det läget. Bakdatera kanske man tänker, men nej då är man ute på djupt vatten.


Okej så vi är överrens om att teknisk fil (såklart) måste tas fram. Vad innehåller den då? Jo då tittar vi i maskindirektivets (2006/42/EC) bilaga 7a (eller AFS2008:3 som är den svenska förordningen).


Maskindirektivets bilaga 7a

Maskindirektivet är tydlig med vad den efterfrågar här. Eftersom vi ska CE-märka vår maskin vet vi att det är bilaga 7a som gäller och inte 7b som är för delvis fullbordade maskiner. Nedan klipper jag in texten rakt av men för att vi ska kunna förstå ska vi fundera på vad som egentligen efterfrågas. Så vi börjar uppifrån:


1. Den tekniska tillverkningsdokumentationen ska innehålla följande: a) Tillverknings-dokumentation omfattande:

  • en allmän beskrivning av maskinen,

Detta kan vara rätt enkelt. En pdf som beskriver maskinen helt enkelt. Syftet är att en lekman ska förstå vad det handlar om utan att ha särskilt mycket branschkunskap, så skriv enkelt och använd t.ex. nomenklaturlista så att man kan förstå eventuella facktermer.

  • en helhetsritning över maskinen och ritningar över styrkretsarna samt nödvändiga relevanta beskrivningar och förklaringar för att det ska gå att förstå hur maskinen fungerar,

Återigen är vi på förklaring för lekmän. Försök göra detta så tydligt som möjligt och förklara hellre för mycket än för lite.

  • sådana fullständiga detaljritningar med beräkningar, provningsresultat, intyg osv. som krävs för att kontrollera att maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven,

Detta är förstås rätt tekniskt. All dokumentation av maskinen behöver inte finnas utan det som ska dokumenteras är de punkter som är relevanta för hälsa och säkerhet. T.ex. om du följer en C-standard kan man nog förvänta sig att all dokumentation som styrker den standarden behöver finnas här. Däremot om det rör sig information om hur t.ex. vindrutetorkarna fungerar så nja (om det inte finns upptaget i C-standarden förstås...)

  • dokumentationen av riskbedömningen, som ska visa vilket förfarande som följts, inbegripet, i) en förteckning över de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga på maskinen,

Ja detta är egentligen inte aktuellt när du följer en C-standard men om C-standar saknas så är det aktuellt. Då gäller det att ta u alla de grundläggande kraven och kommentera, mer info om det kan du hitta i del 4/6 i bloggserien.

  • ii) beskrivning av de skyddsåtgärder som införts för att undanröja identifierade riskkällor eller minska risker och i tillämpliga fall uppgift om kvarstående risker förknippade med maskinen,

Detta är ju själva riskbedömningen som du gjort sen tidigare. Om du vill veta mer om riskbedömningen kan du se del 3/6 i bloggserien.

  • de standarder och andra tekniska specifikationer som har använts, med angivande av de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som omfattas av dessa standarder,

Enkelt, skapa en lista med korrekta standarder, direktiv, brandskyddsregler eller vad det nu är du använt dig av i processen.

  • de tekniska rapporter med resultat av de provningar som utförts av tillverkaren eller av ett av tillverkaren eller hans representant utsett organ,

Om du använt dig av anmält organ ska de rapporterna lagras.

  • ett exemplar av maskinens bruksanvisning,

Bruksanvisningen ska kunna påvisas såklart men en sak att komma ihåg är att det är korrekt version för den aktuella versionen av maskinen som ska kunna visas. Säg att du har en maskin som är levererad för 8 år sen och du har 8 revisioner av din maskin sen dess, då ska du kunna ta fram den aktuella bruksanvisningen för det tillfället. Inte helt enkelt alla gånger men det ska göras.

  • i tillämpliga fall försäkran för inbyggnad för ingående delvis fullbordad maskin samt relevanta monteringsanvisningar för dessa,

Ja detta handlar ju om att samla in information för de komponenter som din maskin är byggd av. Detta gäller förstås inte om du gör allt från grunden själv men idag är det sällan relevant. Här tycker jag det är bättre att samla för mycket än för lite.


Så här kan det se ut. En teknisk fil.


Summering

Denna del är egentligen den som jag upplever som väldigt tydlig i maskindirektivet så det är relativt enkelt att ta detta till sig. Återigen, strukturerad approach är det viktigaste och har man det kommer man helt enkelt långt när det kommer till arbete med CE.


I sista delen i bloggserien sätter vi på CE-märket på maskinen och ja, då är vi väl klara. Eller?


Om du missade något avsnitt i serien kan du hitta tillbaka till det första här.


Roberth Jonsson

Konsult på Zatisfy AB i Umeå. Roberth brinner för att hjälpa företag att inkludera CE-märkning naturligt i det dagliga arbetet.


Läs mer om Roberth här.

157 visningar0 kommentarer