Podcast om CE-märkning

Vad är CE-märkning (av en industrianläggning)?

Episode 1 april 6, 2020

Första avsnittet i podden Z-files där vi diskuterar vår bild av CE-märkning och vad det innebär. CE-märkning kan upplevas krångligt och byråkratiskt, vi hoppas med det här avsnittet komma ifrån den bilden.