Visir och glasögon

CE-märkning av skyddsutrustning 

till vården

Vi levererar komplett CE-märkning enligt EN166 för visir och glasögon och liknande produkter; snabbt, smidigt och kostnadseffektivt!

 

RISE har utvecklat metoder för snabbgranskning av skyddsutrustning till vården och det går snabbt, 1-2 veckor för testet. Efter testet är genomfört skickas en ansökan till arbetsmiljöverket tillsammans med rapporten från RISE och du får sedan godkänt att sälja din produkt till en namngiven kund fram till årsskiftet. Produkten är alltså inte CE-märkt. 

En fullständig CE-märkning kostar mer och tar längre tid men då gäller certifieringen i 5 år och produkten kan säljas på den öppna marknaden.

När vi såg behoven och vad kostnaden var för detta försökte vi hitta alternativa lösningar och resultatet ser vi i tabellen nedan. Det är många parametrar som spelar in för vilket spår man ska välja, hur bråttom har man, hur är produkten konstruerad osv. Kontakta oss så får vi diskutera!

Vi kan erbjuda liknande lösningar för skyddsglasögon och även andra typer av skyddsutrustning. Kontakta oss idag för priser och mer information!

Så här går det till:

1.

2.

3.

Vi bygger tillsammans den tekniska filen. Eller, ni levererar underlag och vi sätter samman den, gör bruksanvisning och gör en riskbedömning. Ni får också en lista med krav som måste uppfyllas från standarderna.

Vi matchar dokumenten mot de krav som ställs från testinstitutet.

Ni skickar ett antal prover till ett testinstitut (anmält organ) som vi har upphandlat och de utför testningen. 

Efter att testinstitutet genomfört testerna erhålls en testrapport och ett certifikat.

Produkten är nu CE-märkt.

"Jag är väldigt glad att vi i dessa tider kan erbjuda en lösning som snabbt och kostnadseffektivt CE-märker skyddsutrustning till vården. "

Roberth Jonsson, CE-coach Zatisfy AB

MG_Zatisfy_180928_3568_web_edited.png
Vi hjälper er att snabbt komma ut med er CE-märkta skyddsutrustning till de som verkligen behöver det!