Finding An EU Authorized Representative

Om ditt företag finns utanför EU eller UK och du vill sälja dina produkter där, måste du använda en lokal importör eller utse tillverkarens representant (AR) . Denna aktör kommer att vara din koppling mellan ditt företag och alla nationella myndigheter i EU.

Representantens huvudmål är att påskynda processen genom att uppfylla alla krav och regler för att sälja dina produkter i Europa lagligt.

Gör affärer lagligt i EU och UK

För att undvika juridiska fallgropar eller risken att dina produkter avvisas måste du utse antingen en importör eller en tillverkarens representant (Authorised Representative) i EU eller UK. Representanten blir din lokala juridiska kontakt.

Oavsett om du säljer direkt till konsumenten eller e-handel kräver lagstiftningen att en giltig lokal adress och kontaktpunkt skrivs ut på din produkt, förpackning och märkning. Du kan också lägga till den här adressen i försäkran om överensstämmelse om det
behövs.

Ta reda på mer information

Klicka nedan för att skicka dina frågor. Vårt dotterbolag, 24hour-AR, kan svara på alla dina frågor. Du kan förvänta dig att höra från dem inom 24 timmar.

En representant påskyndar CE-märkningsprocessen

Du kan behöva ha en representant när du säljer medicinsk utrustning eller andra produkter. Zatisfy och 24hour-AR kan hjälpa dig genom hela processen, inklusive gapanalys, kontroll av krav och utföra en fullständig granskning av den teknisk dokumentationen.

24hour-AR kan att agera som din representantvid kontakt med EU- eller nationella tillsynsmyndigheter.

Förhindra att tullen blockerar dina produkter till EU och UK

If your product does not have an EU visible address, customs may open and return the package. Om din produkt inte har en synlig EU/UK-adress kan tullen öppna och returnera paketet. Som ett resultat samarbetar Fulfillment Service Centres, som Amazon, med företag som tillhandahåller AR- tjänster för att undvika onödiga förseningar.

Sälj online eller direkt till kund

För att sälja online eller importera måste du använda en giltig adress etablerad i EU. När du anlitar 24hour-AR som din auktoriserade representant kan du lagligt använda deras adress för att sälja i EU på så lite som 24 timmar.

24hour-AR-teamet

När våra kunder behöver en erfaren AR hänvisar vi dem till vårt dotterbolag, 24hour-AR. Företaget har mer än 25 års erfarenhet av import och CE-märkning av konsumentprodukter och medicintekniska produkter.

Ladda ner guiden

Om du behöver en detaljerad guide till hur du använder en AR, läs den här artikeln, Authorised Representative: Full Guide. Det ger dig kraven och lösningarna för att sälja produkter i EU och varför en auktoriserad representant kan vara en värdefull partner.