Ekonomiska aktörer blir ibland förvånade över mängden teknisk dokumentation som krävs för deras produkter eftersom det redan finns liknande eller identiska produkter på marknaden. Detta är särskilt vanligt för importörer som vill sälja andras produkter under sitt eget varumärke. Den ursprungliga tillverkaren försäkrar ibland importörerna att andra importörer redan har gjort detsamma för produkten och att den därför redan måste uppfylla kraven.

Detta visar effektivt att alltför mycket fokus läggs på produktens ”faktiska” överensstämmelse, men bortser från den tekniska dokumentationen av CE-märkningsprocessen som är avsedd att bevisa överensstämmelsen.