Tiden det tar att CE-märka en produkt varierar beroende på produkttyp och hur långt man nu har kommit. Det kan ta från några veckor till flera månader eller år.