CE-märkning krävs för olika produktgrupper, inklusive elektronik, leksaker, medicinska enheter, personlig skyddsutrustning och maskiner. Det beror på om produkten faller inom omfattningen av ett CE-märkningsdirektiv.