Internet of Things ger arbetet med maskinsäkerhet en ny dimension

Med internetuppkoppling är det möjligt att ge maskiner helt nya erbjudanden bland annat i form av loggning och övervakning, fjärrstyrning och support. I kombination med det är förhållandevis enkelt att implementera och att marknaden ser en stor potential är Internet of Things – IoT – något som får räknas som en megatrend inom samtliga tillverkande […]