Vad kostar CE-märkning av en maskin?

En klassisk fråga kan man tycka, “vad kostar egentligen CE-märkning av en maskin?” och det borde man väl som konsult kunna svara på? Samtidigt är det som att svara på den klassiska frågan “hur långt är ett snöre?”, svaret är: det beror på. 

Är det EMC-direktivet (EMCD) och MED (maskindirektivet) endast eller är det också ATEX eller nåt annat av CE-märkningsdirektiven? Sen tillkommer såklart vilken status det är idag, vad som är gjort och inte och vad du som kund vill göra och inte. Så från 0 kr till 100 tusentals kronor (oops!). Ja, som ni förstår är det ingen exakt vetenskap men jag ska försöka resonera lite kring det.

Först: kravanalysen

För att börja bena ut vad CE-märkningen av en maskin kostar måste du börja med: vet du vad kraven är för er produkt? Om inte så är det till att:

  1. Börja läsa Direktiven och se om man faller inom omfattningen av direktivet.
  2. Hitta vilka standarder som är relevanta.

För maskiner finns ett antal undantag som inte får glömmas bort. Detta är såklart något som man kan göra själv men det är tidsödande och lite klurigt. Slutresultatet kan också kännas lite osäkert. Detta är en väl avgränsad uppgift för en konsult och man hamnar kanske runt 10 000 kr beroende komplexiteten för produkten.

Ska ett anmält organ certifiera maskinen?

Man kan ganska säkert säga att det är dyrare att uppfylla kraven om det är krav på tredjepartsgranskning eller Anmält Organ (Notified Body). Som tur är så är det inte så många av direktiven som kräver det (de flesta är självdeklarerande) men t.ex. så kräver vissa klassificeringar av Explosionsfarliga områden (ATEX) detta. Vissa typer av maskiner kräver det också och då kommer prislappen springa iväg.

Även EMCD kan man nästan räkna in här (trots att det inte är krav på Anmält Organ) eftersom det är nästintill omöjligt att hävda uppfyllnad av en EMC-standard utan att göra provning på testlabb. Ett EMC-test kostar kring 50 000 – 100 000 kr i Sverige och 10 000-40 000 kr i Kina.

Riskbedömning nästa?

För maskindirektivet kan man göra det mesta själv men skulle dock säga att just riskbedömning kan vara bra att ta in extern hjälp då det kräver dels en arbetsmetodik för att få till bra men också att få hjälp med bedömningar. En enkel riskbedömning ligger runt 15-20 000 kr. Ofta läggs också genomgången av de grundläggande kraven i maskindirektivet in här. Det är en viktig post som inte får glömmas bort. 

Kostnad för resterande arbete i CE-märkningsprocessen är beroende på hur mycket som ska göras av konsulten och vad som görs inhouse. Finns en C-standard (produktstandard) som ska gås igenom? Finns redan checklistorna? Ska bruksanvisning skapas? Ska både initial och slutlig riskbedömning göras? Hur långt är ett snöre?

Krävs det skyddsfunktioner för maskinen?

Säg att man har en maskin som ska utvecklas från grunden och att ni utvecklar själva styrsystemet till denna. Ja, då är det ju intressant såklart att veta om styrsystemet ska användas vid riskreduceringen. Om det är fallet hamnar man i standarden SS EN-ISO 13849-1:2023 vilket kan vara enormt omfattande beroende på vilken grad av riskreducering som ska till. En enkel skyddsfunktion för PL=b (låg tillförlitlighet/skyddsnivå) kan man ganska enkelt sätta ihop och dokumentera medan en maskin med flertalet skyddsfunktioner med PL=d (hög tillförlitlighet/skyddsnivå) kan vara en väsentlig del av hela utvecklingsbudgeten för produkten.

Vad kostar bruksanvisningen?

Återigen, det beror på. Först och främst är det inte alla direktiv som kräver bruksanvisning men maskindirektivet gör det definitivt, så det är en högst väsentlig fråga. I grund och botten handlar det om ambitionsnivån. 

  • Att granska en bruksanvisning som en kund satt upp mot grundläggande krav i direktivet är inte så mycket jobb, kostar ca 8000 kr. 
  • Att sätta ihop en bruksanvisning som uppfyller de mest grundläggande kraven i maskindirektivet är hyfsat enkelt om man gör enkla handritade skisser (det delas inte ut stilpoäng i CE-världen) eller foton (säg 15-25 000 kr för en enkel produkt) 
  • Att skapa grafiska bilder, ritningar och på den nivån som jag vet man kan ligga, ja då pratar vi 50 -100 000 kr.

Så, vad kostar det då, egentligen?

Hur ska man knyta ihop detta resonemang kring priset för CE-märkning av en maskin då? Ja, till att börja med så är inlägget inte att ses som en offert (även om det kanske kan se ut så när jag nämnt konkreta siffror) utan som ni förstår handlar det om att titta på just den specifika produkten, syftet är istället att ge en hum om prisnivåer. Det kostar pengar att använda konsulter och man kan spara mycket genom att göra mycket själva, men samtidigt ska man inte glömma bort egentiden, förlorad tid i produktion osv. Det handlar mycket om att välja sina strider, skulle jag säga. Var och en ska göra det man är bäst på är ett ledord i vår verksamhet och jag tycker det ska gälla i alla verksamheter.

Men varför ska det behöva kosta massa pengar?

Ja, det är ju faktiskt högst relevant. Vissa kostnader kommer man inte ifrån, testning på externa lab osv men mycket av kostnaderna kommer sig av att man inte har koll på sin kravbild när man börjar projektet. Ofta diskuterar jag med kunder omat att se till att de olika stegen som CE-märkning består av smetas ut i utvecklingsprocessen så att t.ex. riskbedömning tas upp redan på skisstadiet etc. Har man då mallar och metodiken klar för sig och hur man gör för att ta sig an en riskbedömning så kommer man också rätt enkelt att ta sig igenom detta.

Om du vill läsa mer om CE-märkning som koncept kan du läsa vår artikel CE-märkning för nybörjare här. 

Newsletter

Share:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Articles