Utbildning för CE-märkning

Våra CE-utbildningar är för alla som arbetar med försäljning, design av produkter och maskiner inom den europeiska marknaden (EU/EES). Utbildningarna om CE-märkning täcker in grunderna såväl som fördjupningar. De baseras på din roll när det gäller CE-märkning och lagefterlevnad för en produkt. Boka in dig och medarbetarna på vår kurs för CE-märkning direkt.

 

Vill du ha CE-utbildning för företaget och medarbetare?

Bli expert på CE-märkning med våra webbaserade utbildningar

Utbildningsmetoden i våra utbildningar har testats och bevisats av tusentals elever som studerat CE-märkning och andra ämnen. Med ändringar i de många direktiven, uppdaterar vi kursen kontinuerligt.

Studenterna från Zatisfys CE-utbildning fortsätter att använda de resurser som levereras med kursen så länge de arbetar i branschen.

Endast under en begränsad tid erbjuds nedan utbildning kostnadsfritt:

Grunderna för CE-märkning – Lär dig varför CE-märkning finns liksom de grundläggande lagarna som ligger till grund för CE-märkning

Uppdateringar i våra CE-utbildningar

Vi utvecklar ständigt nya CE-utbildningar och snart kan du ta del av dessa spännande ämnen. Notera att våra utbildningar om CE-märkning är på engelska

  • Lär dig hur du säljer importerade produkter lagligt inom EU/EES
  • Maskiner: Lär dig alla steg du behöver ta för att utveckla och sälja en maskin på EU/EES marknaden som uppfyller alla krav och är CE-märkt.
  • Maskiner: Lär dig hur du kan bedöma om en maskin uppfyller alla krav INNAN du signerar en EG-försäkran eller försäkran för inbyggnad.
  • Maskiner: Lär dig hur du ser till att en maskin fortsätter uppfylla kraven genom hela dess livstid.

Registrera dig nedan och gå den kostnadsfria grundkursen i CE-märkning så blir du en av de första som får veta när de blir tillgängliga

Det snabbaste sättet att lära sig CE-märkning

Zeducation använder ett revolutionerande utbildningssystem i kombination med AI. Vår utbildning inom CE-märkning kan effektivt öka din förståelse och kunskap. Du kommer att lära dig och komma ihåg mer information, än vad du gör med mer traditionella utbildningar. Utbildningarna har mycket fokus på att direkt skapa värde, och kommer göra din CE-märkningsprocess snabbare.

Utbildningar inom CE-märkning i fickan

Evidensbaserad utbildning (EBT)

EBT som används i våra utbildningar är bättre än traditionella inlärningsmetoder. AI förbättrar automatiskt utbildningsinnehållet för nya studenter genom att lära sig av varje student.

Anpassat lärande

Alla lär sig information på olika sätt. Den inbyggda AI-tekniken anpassar utbildningen till hur du lär dig bäst. I slutändan hjälper den dig att påskynda inlärningsprocessen.

Inlärningsanalys

När varje student går igenom kursen samlar AI:n in och analyserar data. Den förbättrar kontinuerligt programmet baserat på hur studenterna lär sig.

Förbättrad inlärning

Det bästa sättet att förstå vad du vet och inte vet är att testas. Det är den mest effektiva utbildningsmetoden, och du drar nytta av många korta frågor.

Tidsfördelad repetition (TR)

CE-märkning är ett komplext ämne. Genom att använda tekniken TR, kan du behålla mer kunskap snabbare.

Relaterade Inlägg