Vad kostar CE-märkning?

Den mest frågade frågan vi får är utan tvekan “vad kostar CE-märkning?”

I den här artikeln kommer vi att beskriva vår tre-stegs-process mot CE-märkning. Du kommer att kunna läsa om:

Vi på Zatisfy hör ofta “jag vet att det är som att fråga hur långt ett snöre är men… vad kommer det kosta att CE-märka den här produkten?”

Att fråga det är fullt förståeligt och vi förstår att man gärna vill ha ett svar på vad det kostar. CE-märkning är ofta ett lagkrav för att få sälja sin produkt och det är ofta det sista steget i en lång process. Många tycker att det är krångligt att förstå alla lagkrav inom CE-märkning och det är där vi på Zatisfy kommer in som en hjälpande hand längst hela vägen.

CE

Steg 1. Kravanalys: Vilka lagar och standarder gäller för att CE-märka en produkt?

Den största bidragande orsak till olika kostnader är de lagar produkten måste följa. Det finns många direktiv/förordningar (vi kallar dem bara direktiv framgent i artikeln) inom EU och många produkter faller under fler än ett. Många direktiv ställer tekniska och formella krav på produkten (CE-märkningskrav), som till exempel lågspänningsdirektivet, leksaksdirektivet och maskindirektivet, medan vissa ställer krav på producentansvar som WEEE (EU-direktiv för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall) och PPWD (Direktivet om förpackningar- och förpackningsavfall) men de sistnämnda fokuserar vi inte på i den här artikeln.

Om du är intresserad att veta vilka direktiv som din produkt faller under, kan du testa vårt verktyg Legislation Finder Tool. Att hitta direktiven är också det viktigaste och första steget i vår tre-stegs-metod till CE-märkning, nämligen en kravanalys.

Direktiven har tekniska krav som ska uppfyllas och ofta använder man så kallade harmoniserade standarder för att göra det. Om man uppfyller harmoniserade standarder uppfyller man motsvarande krav i direktivet. För att uppfylla standarden krävs ibland mycket och ibland lite, och inte sällan krävs inblandning av ett testlabb för att utvärdera och verifiera att man uppfyller standarden. Dessutom måste man kontrollera om produkten måste certifieras av ett anmält organ.

Vad kostar det att göra en kravanalys?

En kravanalys hos oss på Zatisfy kostar från 8 900 till 35 000 kr beroende på komplexiteten på produkten. Vill ni veta mer kan ni alltid boka ett möte med oss via vår bokningslänk eller kontakta oss via formuläret så kan vi titta på vad kostnaden blir för just er produkt.

Steg 2. Gapanalys: Vad uppfylls idag och vad saknas för att CE-märka en produkt? (h2)

När vi nu vet vad som ska uppfyllas (direktiv och standarder) är nästa stora fråga vad du redan har. Alltså, hur många av alla krav för att få CE-märka en produkt uppfyller du?

  • Finns testrapporter för alla standarder?
  • Finns ritningar och schema som direktiven säger att det måste finnas?

För att man ska uppfylla ett direktiv eller standard krävs alltså bevisning vilket brukar kallas teknisk dokumentation eller teknisk fil. Alla krav som du ska uppfylla måste du på något sätt också visa att du uppfyller. Det vi beskriver här är vad vi kallar en gapanalys, det andra steget i vår trestegsprocess. Vi kallar den gapanalys just för att den ska ta fram vilka “gap” som behöver fyllas. Där kravanalysen kan göras på en produktgrupp eller produktkategori, måste gapanalysen göras på varje unik produkt.
Efter att vi gjort gapanalysen åt dig ska du veta exakt vad du måste göra för att uppfylla alla krav som ställs på din produkt för att få CE-märka den.

Vad kostar det att göra en gapanalys inför CE-märkningen av min produkt?

En gapanalys kostar mellan 6 900 kr och 25 000 kr. Återigen är det ett ganska stort spann prismässigt och det beror såklart på produktens komplexitet. Vill ni veta mer kan ni alltid boka ett kostnadsfritt möte med en expert hos oss eller fylla i kontaktformuläret.

Steg 3: Stänga gapen: dags att uppfylla kraven för att få CE-märka produkten

När man har nått steg 3 vet vi vilka krav som ställs samt vilka “gap” som finns:
 
●        Steg 1: kravanalys
●       Vårt nuläge: gapanalys
 
Och nu är det dags att börja jobba på steg 3: att stänga “gapen”. I det här steget kanske man måste testa produkten, ta fram en bruksanvisning eller göra hållfasthetsberäkningar eller vad det nu är vi har kommit fram till att det saknas.

Vad kostar det att anlita Zatisfy för hjälp i CE-märkningsprocessen?

Låt oss ta några exempel för att få en känsla för vad olika moment kan kosta:

Kravanalys 8 900 – 35 000 kr 1-2 veckor
Gapanalys 6 900 – 25 000 kr 1-2 veckor
Riskbedömning av maskin 15 000 – 45 000 kr 2-4 veckor
Riskbedömning av konsumentprodukt 5 000 – 15 000 kr 2-4 veckor
Bruksanvisning maskin 35 000 – 60 000 kr 8-12 veckor
Bruksanvisning enkel produkt 12 000 – 30 000 kr 3-6 veckor
Bruksanvisning elektronisk produkt 25 000 – 50 000 kr 4-8 veckor  

Prislista på exempelprodukter för CE-märkning

Det är väldigt svårt att säga vad CE-märkning kostar i slutändan och hur lång tid det tar, men om man använder dessa riktlinjer får man i alla fall en grundförståelse.

CE-märkning av en maskin25 000 – 250 000 kr8-25 veckor
CE-märkning av en lampa 4 000 – 150 000 kr 4-25 veckor
CE-märkning av en industrianläggning med sammansatta maskiner 60 000 – 280 000 kr 12-26 veckor
CE-märkning av personlig skyddsutrustning (kategori I) 15 000 – 100 000 kr 12-26 veckor
CE-märkning av personlig skyddsutrustning (kategori II och III) 40 000 – 250 000 kr 12-26 veckor
CE-märkning av medicinteknisk utrustning (klass I) och kvalitetssystem 80 000 – 200 000 kr 12-26 veckor
CE-märkning av medicinteknisk utrustning (klass II) och kvalitetssystem 180 000 – 600 000 kr 26-104 veckor
CE-märkning av leksak 10 000 – 60 0000 6-26 veckor

Vi har ingen prislista som är satt i sten eftersom att det är så stor skillnad mellan olika produkttyper och vi vill poängtera att alla priser i denna artikel är ungefärliga priser. Med det sagt vill vi ändå kunna ge er en tydligare bild av vad vår tjänst kostar och vad ni får för hjälp av oss på Zatisfy.

Vi sätter alltid priset efter specifik produkt och vilken tjänst ni behöver. På så vis får ni ett rättvist pris som passar just er verksamhet / produkt. Boka gärna ett kostnadsfritt möte med oss via vår bokningslänk eller kontakta oss via formuläret så kan vi titta på vad kostnaden för just er produkt blir.

I blogginläggen nedan resonerar vi vidare för specifika produktkategorier. Klicka in på blogg-artiklarna för att läsa mer.

Recent Blogs