Vad kostar det att CE-märka en lampa?

I det här blogginlägget tänkte vi gå igenom vad det kostar att CE-märka en lampa då det är en produktgrupp vi stöter på ofta. Med lampor så menar vi armaturer som lampfötter eller taklampor, inte själva “glödlampan”. Förhoppningsvis kan informationen hjälpa er att förstå varför vissa kostnader är vanliga och också vilka kostnader som kan undvikas.

Varför kostar CE-märket alls? 

Faktum är att CE-märket i sig inte måste kosta någonting alls för lampor. De lagar som gäller för att CE-märka lampor tillåter tillverkare att utföra alla bedömningar och teckna all dokumentation själv.

Det som kostar är att få experthjälp med att förstå, utföra och dokumentera allt som tillverkare är skyldiga att göra. Det blir därför billigare när man som tillverkare har större förståelse för kraven som ställs.

Vilka krav ställs på lampan?

Det första steget för att CE-märka en lampa är att förstå vilka krav som ställs. Då det är EU-lagar (direktiv och förordningar) som lägger grunden för CE-märkningen så är det kritisk att identifiera vilka lagar som gäller för lampan. Och här är det inte så att alla armaturer faller under exakt samma lagar. Beroende på komponenter, utformning och användningsområde så kan lagar vara applicerbara eller inte.

Med lagarna identifierade så måste de faktiska kraven i lagarna samlas på ett sätt som gör det möjligt att i slutändan granska om produkten har uppfyllt kraven.

Detta är ett steg vi kallar Kravanalys och för lampor kostar det vanligtvis 8 900 kr

Kostnaden kan öka för lampor med funktioner som fjärrstyrning eller att de drivs via en extern strömadapter.

Granskning av dokumentation

Tillverkare kommer oftast till oss i den senare delen av produktutvecklingen. Så det finns vanligtvis redan en del dokumentation som tillverkare har samlat och utvecklat. Den dokumentationen måste då utvärderas för att se vilka krav den faktiskt uppfyller för att kunna CE-märka lampan. 

Detta är ett steg vi kallar Gapanalys och för lampor kostar det vanligtvis 8 900 kr

Beroende på resultatet så kan detta steg behöva upprepas till en större eller mindre grad. Vi tar vanligtvis en lägre summa om man gör upprepade gapanalyser.

Stöd med dokument 

Innan en CE-märkning är färdig så är det alltid en del dokument som måste skapas. Dokument som alltid behövs inkluderar:

  • Bruksanvisning
  • Etikett 
  • Material- och komponentlistor
  • EU Försäkran om överensstämmelse
  • Bedömningar av överensstämmelse
  • Riskbedömning

Det är alltid upp till tillverkaren att bedöma vilka dokument de behöver hjälp med.

I våra paketpris för lampor inkluderar vi mallar och stöd för alla dessa dokument. Läs mer om det lite längre ner.

Bedömning av väsentliga krav för att CE-märka en lampa

Alla lampor behöver en bedömning om de uppfyller de tekniska kraven som ställs i lagarna, t.ex. lågspänningsdirektivet, och det vanligaste är att man använder standarder för att uppfylla dem.

Dessa standarder bör köpas, läsas och förstås av tillverkaren så att de kan uppfylla kraven som ställs. 

Standarderna för vanliga lampor brukar vanligtvis gemensamt kosta mellan 700 – 4.000 kr. 

Tillverkare har sällan möjligheten att bedöma produkten enligt alla krav vilket leder till att produkten bör tredjepart testas hos ett testhus/testlabb. Detta är en kostnad som inte är ett måste men som sällan går att undvika. 

Testkostnader för vanliga lampor brukar vanligtvis ligga mellan 14.000 – 45.000 kr.

 Detta är en väldigt stort spann som huvudsakligen beror på var i världen man testar. I vår erfarenhet kan man få ner priset väldigt mycket genom att arbeta med asiatiska labb. Men det betyder att man introducerar fler okända variabler i projektet, då man måste tulla ut icke-godkända varor utanför EU. Vilket kan leda till oförutsedda förseningar och kostnader. Det är dessutom ofta enklare med dialogen med testlabb inom EU.

För att få färdigt ett test så tar det tid både för upphandling och kommunikation med labbet. Det är alltid upp till våra kunder hur mycket av detta de vill att vi sköter, och vi gör det på löpande kostnad. 

Oftast sköter vi majoriteten av kontakten med labben, vilket vanligen kostar mellan 3.000 – 6.000 kr.

För lampor med mer avancerade komponenter än en av/på knapp kan det snabbt bli relevant att testa produkten för EMC, vilket då skulle ungefär dubbla alla kostnader för testningen. Man kan då sänka kostnaden för CE-märkning genom att välja att designa om produkten så att det inte behöver testas.

Rätt val av komponenter

Alla lampor består av komponenter vars egenskaper lägger grunden för slutprodukten. Det finns inget sätt för en lampa att vara säker om inte kablar, lamphållare stickproppar m.m är säkra.

Det är därför kritiskt att välja komponenter som uppfyller sina egna respektive krav, och att man har tillräckligt med dokument för att påvisa det. 

Om man sent i projektet att CE-märka en lampa märker att en komponent är otillräcklig så kan det lätt bli lång process att backa upp, ta fram nya dokument, skapa nya prototyper och i värsta fall testa om. Se därför till att inte låsa fast vid vilka komponenter och material som ska användas innan ni vet att de uppfyller sina krav.

Vi rekommenderar också alltid kunden att inte inkludera “glödlampan” med produkten. “Glödlampor” och andra ljuskällor faller under Energimärkningsförordningen. Detta leder till en lång radda tekniska krav, krav på dokumentation och krav hur produkten marknadsförs. Om möjligt, gör ditt liv enklare genom att låta dina kunder köpa dem separat.

Prislista för att CE-märka en lampa 

Nedanför är exempel på kostnader för de punkterna som vanligtvis kostar i ett CE-märkningsprojekt för en lampa.

Identifiera kraven / Kravanalys8 900 – 12 000 kr
Granska dokumentation / Gapanalys8 900 – 12 000 kr
Bedömning av elsäkerhet35 000 – 50 000 kr (hos svenskt testlabb)

13 000 – 25 000 kr + frakt & tull (hos asiatiskt testlabb)
EMC-test för lampor med aktiva komponenter (behövs relativt sällan)35 000 – 50 000 kr (svenskt testlabb)

13 000 – 25 000 kr + frakt & tull (asiatiskt testlabb)
Radiotest för lampor med trådlös kommunikation25 000 – 100 000 kr (svenskt testlabb)

12 000 – 50 000 kr (asiatiskt testlabb)
Dokumentation6 000 – 12 000 kr (Stöd från oss för att skapa alla dokument.*)

12 000 – 30 000 kr (färdig bruksanvisning)
2 000-4 000 (färdig etikett/dekal)

Dessa priser ovan visar ett ungefärligt pris för CE-märkning av en lampa.

Många kunder tycker dock att det vara överväldigade med val, speciellt om man inte riktigt vet vad punkterna innebär. Vi har därför plockat ihop de punkterna vi anser vara av störst värde och skapat ett paketpris. Detta paket inkluderar då stöd med alla punkter, förutom testkostnader. Vanligtvis arrangeras också test i Asien för elsäkerhet.

CE-märkningspaket för en lampa brukar vanligtvis landa i en slutkostnad runt 40.000 kr.

Paket för att CE-märka en lampa inkluderar:

Paketpris 20.000 – 30.000 krInkluderar: Kravanalys, Gapanalys, Stöd med dokumentation
Bedömning av elsäkerhet13.000 – 25.000 kr (+ frakt & tull)Test i Asien

Boka en kostnadsfri konsultation med en CE-märkningsexpert!

Förhoppningsvis kan du nu förstå varför det finns en spridning på vad kostnaderna kan bli och ungefär vilka siffror det handlar om. Men med all information kan det vara gynnsamt att stämma av att eran prototyp eller tänkt utformning inte faller på några onödiga kostnader.

Boka därför gärna ett möte med oss via vår bokningslänk eller kontakta oss via formuläret så kan vi titta på vad vi tror att kostnaden blir för just er produkt!

Share:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Articles